مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
76
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
دوشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۲ ساعت ۱۹:۲۶

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
42 55.3%
عالی
16 21.1%
خوب
8 10.5%
متوسط
5 6.6%
ضعیف
5 6.6%
//for google page rank