مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
59
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۵۴

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
29 49.2%
عالی
14 23.7%
خوب
8 13.6%
متوسط
5 8.5%
ضعیف
3 5.1%
//for google page rank