مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
72
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
يكشنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۳۴

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
39 54.2%
عالی
15 20.8%
خوب
8 11.1%
متوسط
5 6.9%
ضعیف
5 6.9%
//for google page rank