مسیر سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

تعداد رای دهندگان:
67
نخستین رای:
پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۰۵
آخرین رای:
يكشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۴۰

سایت ما را چگونه عرض یابی می کنید ؟

Hits Percent Graph
بد
34 50.7%
عالی
15 22.4%
خوب
8 11.9%
متوسط
5 7.5%
ضعیف
5 7.5%
//for google page rank