مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
24
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
جمعه ۰۷ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۴

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
11 45.8%
تجهیزات Linksys
9 37.5%
تجهیزات Proxim
2 8.3%
تجهیزات Alcon
1 4.2%
تجهیزات Level One
1 4.2%
//for google page rank