مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
23
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۳۰

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
11 47.8%
تجهیزات Linksys
9 39.1%
تجهیزات Proxim
2 8.7%
تجهیزات Alcon
1 4.3%
تجهیزات Level One
0 0%
//for google page rank