مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
26
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۰۵

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
11 42.3%
تجهیزات Linksys
10 38.5%
تجهیزات Proxim
2 7.7%
تجهیزات Alcon
2 7.7%
تجهیزات Level One
1 3.8%
//for google page rank