مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
27
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
دوشنبه ۰۹ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۷:۳۹

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
12 44.4%
تجهیزات Linksys
10 37%
تجهیزات Proxim
2 7.4%
تجهیزات Alcon
2 7.4%
تجهیزات Level One
1 3.7%
//for google page rank