مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
28
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
سه شنبه ۲۸ فروردين ۱۴۰۳ ساعت ۱۵:۳۸

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
13 46.4%
تجهیزات Linksys
10 35.7%
تجهیزات Proxim
2 7.1%
تجهیزات Alcon
2 7.1%
تجهیزات Level One
1 3.6%
//for google page rank