مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
25
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
يكشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۴

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
11 44%
تجهیزات Linksys
9 36%
تجهیزات Proxim
2 8%
تجهیزات Alcon
2 8%
تجهیزات Level One
1 4%
//for google page rank