مسیر از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

تعداد رای دهندگان:
22
نخستین رای:
سه شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۰ ساعت ۰۶:۱۲
آخرین رای:
يكشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۸

از کدام یک از مارکهای تجهیزات بیسیم بیشتر رضایت داشته اید؟

Hits Percent Graph
تجهیزات Mikrotik
10 45.5%
تجهیزات Linksys
9 40.9%
تجهیزات Proxim
2 9.1%
تجهیزات Alcon
1 4.5%
تجهیزات Level One
0 0%
//for google page rank